Rzeczoznawca majątkowy

profesjonalizm|obiektywizm|solidność

Uprawnienia rzeczoznawcy 6502

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6502

Dokumenty do wyceny

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości ustalana jest  po  dokonaniu oględzin oraz  ustaleniu zakresu i celu  wyceny.

Poniżej wykaz dokumentów niezbędnych w procesie wyceny dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, na ich podstawie rzeczoznawca majątkowy określa stan prawny, techniczno-użytkowy oraz inne cechy wpływające na wartość nieruchomości.

Lokal mieszkalny – nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w przypadku mieszkań spółdzielczych)
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawierające m.in. informacje o właścicielu mieszkania oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • Rzut lokalu

Budynek mieszkalny – nieruchomość gruntowa zabudowana

 • wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • Książka obiektu budowlanego

Działka – nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • wypis z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • mapa zasadnicza

Nieruchomość komercyjna

 • wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • Książka obiektu budowlanego
 • Umowa najmu
 • Wykaz rocznych kosztów utrzymania

W przypadku rynku pierwotnego niezbędna jest kompletna umowa deweloperska i dodatkowo kosztorys budowlany w przypadku wyceny po zakończeniu inwestycji. W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości możliwe, iż konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Gdzie pozyskać dokumenty?

Pozyskanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia operatu szacunkowego, leży w gestii zleceniodawcy. Na życzenie klienta jest możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę.

Poniżej przedstawiamy adresy przydatnych instytucji przy pozyskiwaniu dokumentów dla miasta  Łodzi:

 • Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi- XVI Wydział Ksiąg Wieczystych
  Pomorska 21, Łódź
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
  94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55

Masz pytania?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

  Dane potrzebne do usługi wyceny

  Aby poznać cenę usługi, skontaktuj się z nami
  1. Rodzaj nieruchomości (prawa)
  2. Adres nieruchomości
  3. Numer Księgi Wieczystej
  4. Cel wyceny