Rzeczoznawca majątkowy

profesjonalizm|obiektywizm|solidność

Uprawnienia rzeczoznawcy 6502

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6502

Oferta

Poprzez swoją działalność firma świadczy usługi w zakresie wycen nieruchomości oraz doradztwa inwestycyjnego. Nasze usługi skierowane są m.in.. do osób prawnych, fizycznych, przedsiębiorstw, banków, jednostek samorządu terytorialnego oraz deweloperów i inwestorów. Działamy przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego. Przy zleceniach indywidualnych świadczymy usługi na terenie całego kraju.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Nasze operaty szacunkowe dotyczą:
 • Gruntów niezabudowanych ( działki budowlane, rolne, leśne, komercyjne).
 • Gruntów zabudowanych ( budynki mieszkalne, komercyjne).
 • Nieruchomości lokalowych ( lokale mieszkalne i użytkowe).
 • Ograniczonych praw rzeczowych ( spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności).
 • Nieruchomości komercyjnych ( biurowych, magazynowych, handlowych, przemysłowych).
Wyceny sporządzane są dla potrzeb:
 • Kupna-sprzedaży nieruchomości
 • Ubezpieczeniowych.
 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytowej.
 • Ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej.
 • Aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego.
 • Ustalenia ceny nieruchomości dla potrzeb przetargu.
 • Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
 • Podziału majątku.
 • Zniesienia współwłasności.
 • Ustalenia podatku od spadków i darowizn.
 • Wniesienia aportu.
 • Informacyjnych.

Proces wyceny

W swojej działalności staramy się wychodzić naprzeciw wymaganiom klientów i utrzymywać możliwie najkrótsze terminy sporządzania wycen. Wszystkie wyceny poprzedzone są wizją lokalną nieruchomości, oceną stanu nieruchomości ( stan prawny, techniczno- użytkowy, stan zagospodarowania oraz stan otoczenia) oraz analizą lokalnego rynku.
Koszt wyceny zależy przede wszystkim od rodzaju nieruchomości oraz od jej lokalizacji i ustalany jest indywidualnie z każdym z Klientów. Wartość nieruchomości nie ma wpływu na cenę wyceny.

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Procesowi sporządzania operatu szacunkowego zawsze towarzyszy analiza rynku nieruchomości, może ona być również oddzielnym przedmiotem zamówienia.

Właściciel Firmy posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi łódzkiego rynku nieruchomości czy prowadzenia dużych inwestycji wiodącym deweloperom na terenie Łodzi. Na indywidualnie zlecenie firma może wykonać:

 • Ocenę cen możliwych do uzyskania dla nieruchomości deweloperskich
 • Opinie o wysokości czynszu rynkowego możliwego do uzyskania dla planowanych inwestycji
 • Szczegółowe analizy wybranych obszarów rynku
 • Ocena atrakcyjności inwestycji
 • Opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

Masz pytania?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

  Dane potrzebne do usługi wyceny

  Aby poznać cenę usługi, skontaktuj się z nami
  1. Rodzaj nieruchomości (prawa)
  2. Adres nieruchomości
  3. Numer Księgi Wieczystej
  4. Cel wyceny