Rzeczoznawca majątkowy

profesjonalizm|obiektywizm|solidność

Uprawnienia rzeczoznawcy 6502

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6502

Wycena gruntów niezabudowanych

Wyceniając działkę rzeczoznawca określa wartość nieruchomości gruntowej o różnym przeznaczeniu, która może być przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Przy wycenie określamy przeznaczenie gruntu oraz dopasowujemy atrybuty determinujące wartość przedmiotu wyceny. Cechy przyjmowane do porównań są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia danego gruntu. Dla działek rolnych istotna będzie bonitacja orz przydatność rolnicza gruntu. Przy wycenie działki pod zabudowę będziemy sprawdzali możliwość swobodnego zagospodarowania terenu.

Wartość nieruchomości niezabudowanych określana jest najczęściej przy zastosowaniu podejścia porównawczego, metody korygowania ceny średniej lub metody porównywania parami.

Działki wyceniane są najczęściej dla celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, zniesienia współwłasności, ustalenia opłaty planistycznej.

Masz pytania?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

  Dane potrzebne do usługi wyceny

  Aby poznać cenę usługi, skontaktuj się z nami
  1. Rodzaj nieruchomości (prawa)
  2. Adres nieruchomości
  3. Numer Księgi Wieczystej
  4. Cel wyceny