Rzeczoznawca majątkowy

profesjonalizm|obiektywizm|solidność

Uprawnienia rzeczoznawcy 6502

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6502

Wycena nieruchomości lokalowych

Nieruchomością lokalową zgodnie z Ustawą z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jest samodzielny lokal mieszkalny, a także samodzielny lokal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem na inne cele niż mieszkalne, jeżeli stanowi odrębną własność.

Częściami składowymi odrębnej nieruchomości lokalowej są : pomieszczenia przynależne takie jak: piwnica, strych, komórka, garaż, nawet gdy nie przylegają do lokalu.

Prawami związanymi z odrębną własnością lokalu są także: udział we współwłasności części wspólnych  budynku oraz we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej. Odrębna własność lokalu powstaje w wyniku podpisania aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej założonej dla tego lokalu.

Przy wycenie lokalu mieszkalnego ( lub użytkowego) wyliczana jest wartość nieruchomości wyodrębnionej z nieruchomości gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Operat szacunkowy dla tego typu nieruchomości dokonuje się zwykle podejściem porównawczym, metodą porównywania parami lub korygowania ceny średniej.

Najczęściej zlecenie wyceny mieszkania potrzebne jest w celu: negocjacja ceny kupna-sprzedaży, cel informacyjny, zabezpieczenie wierzytelności kredytu, podział majątku, wycena na potrzeby darowizny lub spadku.

Masz pytania?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

  Dane potrzebne do usługi wyceny

  Aby poznać cenę usługi, skontaktuj się z nami
  1. Rodzaj nieruchomości (prawa)
  2. Adres nieruchomości
  3. Numer Księgi Wieczystej
  4. Cel wyceny