Rzeczoznawca majątkowy

profesjonalizm|obiektywizm|solidność

Uprawnienia rzeczoznawcy 6502

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6502

Zmiana ustawy o obrocie ziemią rolną

Co oznaczają nowe zmiany

Nowe przepisy weszły w życie 30 kwietnia 2016 r i wprowadzają szereg zmian w dotychczasowym prawie. Zgodnie z nowymi przepisami ziemię rolną ma prawo nabyć rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje rolnicze, posiadająca nie więcej niż 300 ha gruntów rolnych. Osoba fizyczna musi zamieszkiwać w gminie gdzie znajduje się nieruchomość rolna i prowadzić osobiście gospodarstwo co najmniej 5 lat. Kolejną grupą osób które mogą bez ograniczeń nabywać nieruchomości rolne są osoby bliskie, Skarb Państwa, JST ( jednostki samorządu terytorialnego) oraz związki wyznaniowe.

Podstawowym źródłem informacji o przeznaczeniu gruntu jest ewidencja. Kiedy w wypisie z rejestru gruntów widnieje oznaczenie R oznacza to że grunt jest gruntem rolnym i podlega pod nowe przepisy, chyba że spełnia jeden z 3 warunków opisanych poniżej.

Po wszelkich nowelizacjach oraz poprawkach wprowadzonych przez sejm, nowa ustawa przewiduje pewne wyjątki.

Jakie działki nie podlegają pod nową ustawę?

 • Działki mniejsze niż 30 arów nie podlegają ustawie. Jednak należy sprawdzić czy do danej działki nie przylegają inne grunty rolne tego samego właściciela, ponieważ liczy się suma powierzchni wszystkich gruntów graniczących ze sobą.
 • Grunty posiadające ostateczną decyzję o warunkach zabudowy wydaną przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie podlegają ustawie.
 • Grunty, które zostały zajęte pod inne cele niż rolne do 50 arów do dnia 30 kwietnia 2016 r. również nie podlegają ustawie.

Co można zrobić aby zmienić przeznaczenie gruntu

Należy zmienić oznaczenie w ewidencji. Podstawą do zmiany tego wpisu jest wykonanie pomiaru geodezyjnego pod budowę co jest jednoznawcze z rozpoczęciem robót budowlanych. Należy uzyskać pozwolenie na budowę i od razu zmienić użytek rolny na grunty zabudowane i zurbanizowane. Budowa nie musi być fizycznie rozpoczęta.

Masz pytania?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

  Dane potrzebne do usługi wyceny

  Aby poznać cenę usługi, skontaktuj się z nami
  1. Rodzaj nieruchomości (prawa)
  2. Adres nieruchomości
  3. Numer Księgi Wieczystej
  4. Cel wyceny