Rzeczoznawca majątkowy

profesjonalizm|obiektywizm|solidność

Uprawnienia rzeczoznawcy 6502

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6502

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Jest to prawo ograniczone, wielokrotnie niesłusznie utożsamiane z prawem własności. Jest to prawo ustalane na cudzej rzeczy, nierozdzielnie związane z członkostwem w spółdzielni a zatem wygasające z utratą członkostwa. Odmiennie niż w przypadku odrębnej własności lokalu, z prawem tym nie wiąże się prawo udziału w nieruchomości wspólnej. Możliwe jest przeniesienie na dany podmiot odrębnej własności zajmowanego lokalu, po uregulowaniu należności finansowych związanych z tym lokalem i poniesieniu kosztów zawarcia umowy oraz kosztów założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej. Na prawie tym można ustanawiać hipotekę zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece. W związku z powyższym dla SWPL można zakładać księgi wieczyste, a spółdzielnie mieszkaniowe zostały zobowiązane do prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

Na wycenę SWPL  decydują się  klienci, którzy planują wykup lokalu mieszkalnego od spółdzielni. Operat szacunkowy wykonywany jest w celu ustalenia ostatecznej ceny wykupu . Wycena sporządzana jest adekwatnie jak wycena nieruchomości lokalowej.

Służebności

Prawo służebności może być wykonywane na oznaczonej części danej nieruchomości, ale ustanowione jest na całej nieruchomości. Z tego powodu rzeczoznawca musi w wycenie określić wpływ tego prawa na wartość całej nieruchomości.

W związku z ustanowieniem służebności  rzeczoznawca majątkowy powinien określić oraz przedstawić w operacie szacunkowym: straty , jakie ponosi właściciel nieruchomości obciążonej z tytułu ustanowienia służebności oraz korzyści jakie uzyskuje właściciel nieruchomości władającej.

Wyróżniamy służebność: gruntową, przesyłu i osobistą.

Masz pytania?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

  Dane potrzebne do usługi wyceny

  Aby poznać cenę usługi, skontaktuj się z nami
  1. Rodzaj nieruchomości (prawa)
  2. Adres nieruchomości
  3. Numer Księgi Wieczystej
  4. Cel wyceny